Η ΟΙΕΛΕ ζητά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης άμεσο έλεγχο στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία

0
198

Με αφορμή καταγγελίες και για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου ζητήματος νομιμότητας στο χώρο των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, η ΟΙΕΛΕ, η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, απέστειλε σήμερα επιστολή προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. όλης της χώρας, καλώντας τους να ελέγξουν σε πρώτη φάση τα διοριστήρια των εκπαιδευτικών, αλλά και τις μισθοδοτικές καταστάσεις που πολλές από αυτές τις μονάδες δεν καταθέτουν καν. Η ΟΙΕΛΕ καλεί επίσης τις Διευθύνσεις να ελέγξουν, εάν τα νηπιαγωγεία λειτουργούν παράνομα (με τους διορισμένους νηπιαγωγούς) αυτή το χρονικό διάστημα που αποτελεί περίοδο διακοπών.

Να η επιστολή:

Κύριε Διευθυντή/Κυρία Διευθύντρια,

Το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι καταγγελίες συναδέλφων μας που εργάζονται σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία της περιοχής της εποπτείας σας για βαρύτατες παραβιάσεις της εκπαιδευτικής και της εργατικής νομοθεσίας. Από τις καταγγελίες αυτές προκύπτει πως είναι λίγα, δυστυχώς, τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, είτε αυτά που είναι ενταγμένα σε πλήρεις μονάδες, είτε τα συνοικιακά αυτόνομα νηπιαγωγεία, που τηρούν αυστηρά τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος χώρος να αποτελεί «μαύρη τρύπα» ανομίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Οι παρανομίες που καταγγέλλονται είναι πολλές και ιδιαίτερα σοβαρές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις, όπως:

• Παράνομη εργασία σε εορτές, αργίες και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς αποδοχές
• Παράνομη υπερωριακή απασχόληση μέχρι το απόγευμα χωρίς καταβολή δεδουλευμένων
• Παράνομη υποχρέωση για παροχή (χωρίς αμοιβή) υπηρεσιών που ουδεμία σχέση έχουν με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (συνοδεία σχολικών λεωφορείων, υπηρεσίες καθαριότητας κ.λπ.)
• Μη καταβολή του επιδόματος προϊσταμένης
• Χαρακτηρισμός νηπιαγωγών ως βρεφονηπιοκόμων, ή διοικητικών υπαλλήλων, ώστε να μην λαμβάνουν το νόμιμο μισθό του εκπαιδευτικού, αλλά τον πολύ χαμηλότερο μισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου
• Μη καταβολήδεδουλευμένων και μη αποστολή μισθολογικών καταστάσεων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
• Επιστροφή(μετά από πιέσεις και απειλές) «στο χέρι» του εργοδότη μεγάλου τμήματοςτου μισθού που νομίμως κατεβλήθη στον τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού
Από τις παρανομίες αυτές πλήττεται το δημόσιο συμφέρον και καταπατώνται θεμελιώδη ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό ζητούμε να προχωρήσετε σε πρώτη φάση σε έλεγχο των διοριστηρίων και των μισθολογικών καταστάσεων των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθώς και σε έλεγχο της λειτουργίας αυτών με παράνομα εργαζόμενους τους διορισμένους νηπιαγωγούς σε αυτό το χρονικό διάστημα που θεωρείται περίοδος διακοπών.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι εξεδόθη πρόσφατα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (την οποία και επισυνάπτουμε), σύμφωνα με την οποία καμιά καταγγελία σύμβασης ιδιωτικού εκπαιδευτικού δεν μπορεί να γίνει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ/στον ΟΑΕΔ, αν δεν έχει προηγηθεί διοικητική πράξη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης βάσει όσων προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.