Όλες οι λεπτομέρειες του νέου προεδρικού διατάγματος για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία

0
373

Η ύπαρξη ενός Προεδρικού Διατάγματος που επικαιροποιεί και εκσυγχρονίζει σε αρκετά σημεία τη λειτουργεία των δημοτικών και των νηπιαγωγείων είναι ένα σημαντικό γεγονός αν σκεφτεί κανείς ότι το προηγούμενο, αυτό με βάση το οποίο λειτουργούσαν τα σχολεία μέχρι πρότινος ήταν εκείνο του 1998.

Ας φωτίσουμε τα πιο σημαντικά σημεία του Π.Δ. 79/2017, τα περισσότερα εκ των οποίων κινούνται σε θετική κατεύθυνση.

Αγιασμός τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

και κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου ασφαλώς εκτός αν είναι αργία οπότε πηγαίνει την επομένη εργάσιμη. Οι ώρες των αγιασμών (πρωινές πάντα) ανακοινώνονται από τα κατά τόπους σχολεία λίγες μέρες πριν τις 11 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα του αγιασμού δεν γίνεται μάθημα.

Ευέλικτο ωράριο τις δύο πρώτες εβδομάδες στα νηπιαγωγεία για τα "πρώτη φορά" νήπια, όχι για τους νηπιαγωγούς

"Στο νηπιαγωγείο, στην αρχή του πρώτου τριμήνου του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για ορισμένα νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, το σύλλογο διδασκόντων και το σχολικό σύμβουλο, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο"

3 τρίμηνα φοίτησης

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα
Α' τρίμηνο: 11 Σεπτεμβρίου-10 Δεκεμβρίου
Β' τρίμηνο: 11 Δεκεμβρίου-10 Μαρτίου
Γ' τρίμηνο: 11 Μαρτίου-15 Ιουνίου

15 Ιουνίου λήξη μαθημάτων

Την ημέρα λήξης των μαθημάτων δεν γίνεται μάθημα. Χορηγούνται στους μαθητές των δημοτικών σχολείων Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλου Σπουδών και αποστέλλονται από τα νηπιαγωγεία τα Πιστοποιητικά Φοίτησης των μαθητών για την εγγραφή τους στα Δημοτικά και από τα Δημοτικά οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Εορταστικές εκδηλώσεις και γιορτές στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία
(27 Οκτωβρίου, 24 Μαρτίου, 17 Νοεμβρίου, 30 Ιανουαρίου)

α) στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή,
β) στις 24 Μαρτίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. Σε περίπτωση που η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή, γ) στις 17 Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή,
δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή.

Μάθημα την ημέρα των γιορτών;

Τα μαθήματα δεν πραγματοποιούνται τις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων. Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν.

Οι εκπαιδευτικοί την ημέρα των γιορτών;

Οι εκπαιδευτικοί δύναται να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.

Εκκλησιασμός

Πραγματοποιείται εκκλησιασμός κατά την κρίση των Εκπαιδευτικών και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Παρελάσεις: τα δημοτικά συμμετέχουν στις παρελάσεις

"Τα δημοτικά σχολεία λαμβάνουν μέρος στις παρελάσεις και στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί- συνοδοί των μαθητών για τις ανωτέρω εκδηλώσεις ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων."

Οι σημαιοφόροι με κλήρωση

Το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Προφανώς, όλα έχουν να κάνουν με τη σκοπία υπό την οπόία το βλέπει κανείς. Και μπορώ να πω ότι υπάρχουν επιχειρήματα και υπέρ και κατά της απόφασης για επιλογή σημαιοφόρων κατόπιν κλήρωσης. Το θέμα είναι μεγάλο. Πέρα από το χιούμορ που όλοι κάναμε ή σκεφτήκαμε, έχουμε να κάνουμε με συναισθήματα παιδιών, με τον κόπο, με τις σκέψεις τους. Θα επανέλθουμε. 

"Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων."

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δύο ή περισσότερα σχολεία τι κάνουν;

Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου στο οποίο διδάσκουν τις περισσότερες ώρες.

Τα νηπιαγωγεία παρελαύνουν;

Τα νηπιαγωγεία δύνανται να παίρνουν μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου. Δεν αναφέρεται κάπου παρέλαση για τα νηπιαγωγεία.

1-10 Σεπτεμβρίου στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά

1-10 Σεπτεμβρίου: γίνονται όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου.
α) στην κατανομή τμημάτων/τάξεων, κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών,
β) στον ορισμό των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθώς και στον ορισμό των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα φέρουν ανά ημέρα την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος,
γ) στη σύνταξη του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος
δ) στην κατάρτιση του ετήσιου ή του τριμηνιαίου προγραμματισμού των σχολικών δράσεων (όπως διδακτικές επισκέψεις, ημερήσια εκδρομή, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορταστικές εκδηλώσεις),
ε) στην ανάθεση εξωδιδακτικών αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου,
στ) στην εποπτεία και στη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής,
η) στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κτιριακών και άλλων προβλημάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου,
θ) στον προγραμματισμό συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου,
ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον Σχολικό Σύμβουλο,
ια) στη συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων του νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου αντίστοιχα, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Σχολικό Συμβούλιο, τη Σχολική Επιτροπή και φορείς της τοπικής κοινότητας,
ιβ) στη ρύθμιση λοιπών θεμάτων που εκκρεμούν (π.χ. εγγραφές, μετεγγραφές, σχολικά βιβλία) και οποιαδήποτε άλλη εργασία και ενέργεια είναι απαραίτητη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

15-21 Ιουνίου στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά

γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και ενέργειες σχετικές με τη λήξη του διδακτικού έτους, την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και την καταγραφή προτάσεων για βελτίωσή του το επόμενο σχολικό έτος.
α) κατανομή τάξεων/τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος στα σχολεία στα οποία δεν θα υπάρχουν μεταβολές ή ελλείψεις διδακτικού προσωπικού,
β) ρύθμιση διοικητικών και άλλων θεμάτων (π.χ. εγγραφές-μετεγγραφές, παραλαβή σχολικών βιβλίων),
γ) διεξαγωγή συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων με θέματα που αφορούν την πορεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του σχολείου, τον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου, την αποτίμηση των σχολικών δράσεων για την εξαγωγή των αναγκαίων εκτιμήσεων και ανατροφοδοτήσεων και την καταγραφή προτάσεων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου το επόμενο έτος,
δ) διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον Σχολικό Σύμβουλο,
ε) τη συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων του νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου αντίστοιχα, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Σχολικό Συμβούλιο, τη Σχολική Επιτροπή και φορείς της τοπικής κοινότητας,
στ) οποιαδήποτε άλλη εργασία ή ενέργεια η οποία δεν αναφέρεται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου, είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και διευκολύνει την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου.

Επιμορφώσεις

Κατάργηση των δίωρων επιμορφώσεων από τους σχολικούς συμβούλους.

Όταν απουσιάζει εκπαιδευτικός

Ο τρόπος κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και καταγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων στην πρώτη συνεδρίαση του σχολικού έτους και δύναται να τροποποιείται κατά περίπτωση όταν κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση υλοποιείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας

Δράσεις εκτός σχολείου

Για όσες δράσεις πραγματοποιούνται εκτός σχολείου και απαιτούν μετακίνηση των μαθητών από το σχολείο προϋπόθεση είναι ότι θα συμμετέχουν σε αυτές τα δύο τρίτα (2/3) των μαθητών του τμήματος.
Οι δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός σχολείου και απαιτούν μετακίνηση των μαθητών από το σχολείο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος, πλην της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής, και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ή έξοδοι των μαθητών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος.

Ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείου

Τραγική η 45λεπτη προσέλευση παιδιών στο νηπιαγωγείο: Στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου υπάρχει ένα μεγάλο φάουλ που καλό θα ήταν οι υπεύθυνοι να διορθώσουν άμεσα. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ η πόρτα στα νηπιαγωγεία το πρωί να μένει ανοιχτή 45-50 λεπτά. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς η είσοδος και η έξοδος σε ελεύθερες πόρτες, ΧΩΡΙΣ ΘΥΡΩΡΟΥΣ, για τόσο μεγάλο διάστημα εγκυμονεί απίστευτους κινδύνους και θα φανεί άμεσα στην πράξη.

Είναι αντιπαιδαγωγικό γιατί ουσιαστικά η/ο νηπιαγωγός δεν θα κάνει τίποτε άλλο επί περίπου 1 ώρα από το να υποδέχεται παιδιά και γονείς, να καλημερίζει, να εξηγεί, να διευθετεί ενώ τα υπόλοιπα παιδιά πίσω του θα απασχολούνται δίχως την ουσιαστική παρουσία του, δίχως καμία ουσιαστικά επαφή του μαζί τους, χωρίς να αναφέρουμε όλες τις υπόλοιπες δυσλειτουργίες που θα προκύψουν. Κανένα σχολείο δεν έχει τόσο μεγάλο χρόνο ανοιχτών θυρών. Πώς μπορεί να έχει το σχολείο με τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά;

Διόρθωση των διαλειμμάτων: τα περσινά 2 διαλείμματα ευτυχώς διορθώθηκαν σε 1 μεγαλύτερο. Και λέμε διορθώθηκαν καθώς, όπως εξηγούσαμε και πέρσι, τα παιδιά του νηπιαγωγείου δεν είναι εύκολο να μπαίνουν σε διαδικασίες τόσο πολλών και συχνών μεταβολών της διάθεσης, της συγκέντρωσης και της διαχείρισης του χρόνου τους.

Δόθηκε χρόνος προετοιμασίας κατά την αποχώρηση και στις 13:00 και στις 16:00: αυτό ήταν πολύ θετικό. Δυστυχώς όμως δεν δόθηκε χρόνος για ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ η οποία -μπορούν να το διαβεβαιώσουν μερικές χιλιάδες νηπιαγωγοί ανά την Ελλάδα- διαρκεί πάνω από 10-15 λεπτά, καθώς σε κανένα νηπιαγωγείο οι γονείς παιδιών αυτής της ηλικίας δεν εμφανίζονται και εξαφανίζονται σαν ταχυδακτυλουργοί αλλά δικαίως ρωτούν και ενημερώνονται για πράγματα που αφορούν στη διάθεση, τη συμπεριφορά τα ιδιαίτερα ζητήματα που είχε να αντιμετωπίσει το παιδί κατά την ημέρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2017-18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2017-18

Ωρολόγιο πρόγραμμα δημοτικού σχολείου

Το πρωτο διδακτικο διωρο περιοριζεται σε 85 λεπτα απο 90 και το κουδουνι χτυπαει στις 8:15 αντι στις 08:10. Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα δημοτικά, εξαέσια, πενταθέσια, τετραθέσια διαμόρφωνεται φέτος ως εξής:

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη. Καλύτερα γνωρίζουν οι δάσκαλοι των οποίων την υπεύθυνη γνώμη θα θέλαμε να ακούσουμε.

Αργίες

Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν τις ακόλουθες ημέρες και περιόδους:
α) τα Σάββατα και τις Κυριακές
β) την 28η Οκτωβρίου (Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 φέτος)
γ) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων),
δ) την Καθαρά Δευτέρα (19 Φεβρουαρίου 2018 για την επόμενη χρονιά)
ε) την 25η Μαρτίου (Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 για την επόμενη χρονιά)
στ) από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα από 2 Απριλίου μέχρι 13 Απριλίου για την επόμενη χρονιά)
η) την 1η Μαΐου (Τρίτη 1η Μαϊου 2018 για την επόμενη χρονιά)
θ) την εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 28 Μαϊου για την επόμενη χρονιά)
ι) από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) και
ια) την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.

Παραλαβή μαθητών στο νηπιαγωγείο

Οι εκπαιδευτικοί των νηπιαγωγείων παραλαμβάνουν τους μαθητές στην είσοδο της/των τάξης/τάξεων του νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των νηπίων/ προνηπίων δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Πρωινή προσευχή στο νηπιαγωγείο

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των νηπίων-προνηπίων και του διδακτικού προσωπικού. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι
υποχρεωτική.

Γονείς/κηδεμόνες  συνοδοί παιδιών

Η ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών του νηπιαγωγείου γίνεται με ευθύνη των γονέων / κηδεμόνων, οι οποίοι έχουν υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρονται τα πρόσωπα που συνοδεύουν τους μαθητές.

Ασφάλεια

Είπαμε ότι το πρωί θα μένουν οι πόρτες για 45 τουλάχιστον λεπτά ανοιχτές αλλά μετά είμαστε αυστηροί, οι πόρτες κλείνουν και όλοι έξω:

"Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των νηπίων-προνηπίων και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους."

Παραλαβή παιδιών το πρωί στα Δημοτικά-Ασφάλεια

Στο Δημοτικό Σχολείο οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Την ώρα που προβλέπεται στο ΕΩΠ, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνει η είσοδος και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο και τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του ή διδάσκων εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στη μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα.

2. Μετά το πέρας της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στις αίθουσές τους συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την 1η ώρα. Με τη λήξη των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα.

3. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους.

Εγγραφές στα νηπιαγωγεία

Ποια παιδιά γράφονται
Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται δύο (2) ηλικίες νηπίων.
Η πρώτη ηλικία (νήπια): παιδιά που στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Φοίτηση υποχρεωτική.
Η δεύτερη ηλικία (προνήπια): παιδιά που στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

Παιδιά ανά τάξη νηπιαγωγείου.
Ο μέγιστος αριθμός νηπίων ανά τμήμα είναι τα είκοσιπέντε (25) νήπια-προνήπια.

Πότε γίνονται οι εγγραφές
1-20 Μαϊου κάθε έτους

Διαδικασία εγγραφών
α) Από την 1η έως τις 20 Μαΐου: οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο νηπιαγωγείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας,

Προσκομίζουν:
αα) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας
ββ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και
γγ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/ κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

β) Ο Προϊστάμενος του νηπιαγωγείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

γ) Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του νηπιαγωγείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει δύο (2) καταστάσεις: ονομαστική κατάσταση νηπίων και ονομαστική κατάσταση προνηπίων και τις
αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αν ο αριθμός των νηπίων-προνηπίων υπερβαίνει τα 25 σε ένα τμήμα;

Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής, η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών των όμορων νηπιαγωγείων.

Κλήρωση νηπίων/προνηπίων:  αν η απόφαση είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του νηπιαγωγείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των νηπίων-προνηπίων που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων νηπιαγωγείων. Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των νηπίων-προνηπίων του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθμόςμαθητών που συμπληρώνουν τους 25 σε τμήμα.

Προώθηση νηπίων σε άλλα νηπιαγωγεία (εξαιρούνται τα αδέρφια που φοιτούν στο ίδιο νηπιαγωγείο): Τα νήπια-προνήπια που δεν έχουν κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όμορα νηπιαγωγεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Τα νήπια αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Οι αντίστοιχες εξαιρέσεις μετακίνησης ισχύουν και για την πλήρωση θέσεων προνηπίων, αν παραμένουν κενές θέσεις μετά από την εφαρμογή της προαναφερθείσας διαδικασίας εγγραφής νηπίων. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει το νηπιαγωγείο αποχώρησης και τα νηπιαγωγεία υποδοχής. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τα
σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου.

Η εγγραφή νηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Εκπρόθεσμες εγγραφές στο νηπιαγωγείο

Για λόγους ανωτέρας βίας γίνονται δεκτές με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή πραγματοποιείται στο εγγύτερο της κατοικίας του μαθητή νηπιαγωγείο στο οποίο υπάρχει κενή θέση.

Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει

…με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων, όταν διαπιστώνεται με γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ ή του Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Εκπαίδευσης και βεβαιώνεται ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου.
Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών.

Επιτροπή σε κάθε Διεύθυνση για τις εγγραφές

Συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για την διενέργεια των εγγραφών. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα Σχολικό Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων και έναν (1) Διευθυντή ή Προϊστάμενο Νηπιαγωγείου ως μέλη.

Εγγραφές στα δημοτικά

Ποια παιδιά εγγράφονται
Στο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται οι μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

Μέγιστος αριθμος παιδιών τάξης
Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25).

Επιτροπή σε κάθε Διεύθυνση για τις εγγραφές
Η επιτροπή αποτελείται από έναν Σχολικό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και έναν Διευθυντή ή Προϊστάμενο Δημοτικού σχολείου ως μέλη.

Διαδικασία εγγραφών στο δημοτικό σχολείο

Πότε γίνονται οι εγγραφές
1-20 Μαϊου κάθε έτους

Διαδικασία εγγραφών
α) Από την 1η έως τις 20 Μαΐου: οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο νηπιαγωγείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας,

Δικαιολογητικά εγγραφής στο δημοτικό
αα) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

ββ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή (Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή)

γγ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και

δδ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

β) Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ.

γ) Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει ονομαστική κατάσταση μαθητών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αν ο αριθμός των παιδιών υπερβαίνει τα 25 σε ένα τμήμα;

δ) Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη των όμορων δημοτικών σχολείων.

Κλήρωση παιδιών: Αν η εισήγηση της επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα, ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων σχολείων. Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των μαθητών του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο
αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους 25 σε τμήμα. Οι μαθητές που δεν έχουν κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όμορα σχολεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει το σχολείο αποχώρησης και τα σχολεία υποδοχής των μαθητών. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι την 10η Ιουνίου.

Εγγραφή στις άλλες τάξεις του δημοτικού
Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται αυτεπάγγελτα μετά την έκδοση των σχολικών αποτελεσμάτων

Εκπρόθεσμες εγγραφές στο δημοτικό σχολείο

για λόγους ανωτέρας βίας γίνονται δεκτές με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή πραγματοποιείται στο εγγύτερο της κατοικίας του μαθητή σχολείο στο οποίο υπάρχει κενή θέση.

Όλο το ΦΕΚ εδώ