Ποια προνήπια εγγράφονται στα νηπιαγωγεία χωρίς κλήρωση;

0
174

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1998 το οποίο καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία των ελληνικών νηπιαγωγείων, στο νηπιαγωγείο εγγράφονται όλα τα νήπια και προνήπια. Όταν συμπληρωθούν οι θέσεις ενός νηπιαγωγείου, νήπια και προνήπια προωθούνται σε γειτονικά νηπιαγωγεία σε συνεννόηση με τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης. 

Αν όμως εγγραφούν όλα τα νήπια και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και για τα προνήπια, πραγματοποιείται κλήρωση στο νηπιαγωγείο (φέτος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017).

Κατ' εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται στο νηπιαγωγείο τα παρακάτω προνήπια (και ασφαλώς τα νήπια αλλά για αυτά σπάνια τίθεται θέμα):

Α) Τα δίδυμα αδέρφια εφόσον κατά την κλήρωση κληρώθηκε ο ένας από τα δίδυμα, τότε αυτομάτως μία θέση καλύπτεται από το άλλο αδερφάκι.

Β) Τα παιδιά (προνήπια) πολυτέκνων

Γ) Τα παιδιά των νηπιαγωγών του σχολείου και τα παιδιά των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ με το νηπιαγωγείο σχολεία.