Ένα χεράκι παρακαλώ: πίνακες καθηκόντων

0
939
Με τους πίνακες καθηκόντων τα παιδιά γίνονται πιο υπεύθυνα και αυτόνομα, καθώς αναλαμβάνουν αρμοδιότητες.
Για να φτιάξουμε τον συγκεκριμένο πίνακα, εκτυπώνουμε τις παλάμες, τις πλαστικοποιούμε και τις κόβουμε περιμετρικά. Γράφουμε σε αυτές τα ονόματα των παιδιών χρησιμοποιώντας ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Στη συνέχεια, κάνουμε μία τρύπα στο επάνω μέρος τους χρησιμοποιώντας έναν διακορευτή. Τοποθετούμε τη μία παλάμη επάνω στην άλλη και περνάμε έναν κρίκο από το άνοιγμά που δημιουργήθηκε.
Ύστερα, εκτυπώνουμε και πλαστικοποιούμε την ταμπέλα “Ένα χεράκι παρακαλώ”. Την τοποθετούμε στον τοίχο και από κάτω βάζουμε τις παλάμες, περνώντας τον κρίκο που τις συνδέει μέσα από ένα καρφάκι. Κάθε μέρα αλλάζουμε την αρχική παλάμη κι έτσι το επόμενο παιδί αναλαμβάνει τον ρόλο του βοηθού της τάξης. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς σβήνουμε τα ονόματα που γράψαμε επάνω στις πλαστικοποιημένες παλάμες, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουμε ξανά την επομένη.
Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.