Έχω μια ιδέα: επιχείρηση ενεργοί γονείς

0
2483

Βάζουμε τους γονείς στη διαδικασία του σχολείου. Όχι όποτε να ‘ναι ή έτσι για πλάκα. Συμμετέχοντας, προσφέροντας, δίνοντας τους πραγματικό αλλά και ουσιαστικό χώρο.

Εκτυπώστε κάποιο από τα δύο παρακάτω φυλλάδια. Φωτοτυπήστε το όσες φορές κρίνετε. Ενημερώστε τους γονείς για την επιθυμία του σχολείου ή των εκπαιδευτικών του τμήματος να συμμετέχουν προγραμματισμένα στη ζωή του σχολείου. 

ιδεα2