Ανακλήσεις, συμπληρωματικές μεταθέσεις και διορθώσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

0
1414

Ανακλήσεις μεταθέσεων, συμπληρωματικές μεταθέσεις και διορθώσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, για το σχολικό έτος 2017-2018, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει:

Α. Ανακαλούμε την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στη μετάθεση των κάτωθι εκπαιδευτικών, για τους λόγους που αναφέρονται κατά περίπτωση:

1) Σφακιανάκη Ελένης (ΑΜ 621590) κλάδου ΠΕ70, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή της Χανίων στην περιοχή του Ηρακλείου, διότι δεν έχει υπηρετήσει, όπως απαιτείται, ένα (1) έτος στην οργανική της θέση μέχρι 31-8-2018, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ΠΔ 50/1996(Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94).

2) Νάιδου Τραϊανής (ΑΜ 703994), κλάδου ΠΕ 60, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή της Κέρκυρας στην περιοχή της Φλώρινας, διότι δεν έχει υπηρετήσει, όπως απαιτείται, ένα (1) έτος μέχρι 31-8-2018 στην περιοχή διορισμού της, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ΠΔ 50/1996(Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94).

3) Φουντουλάκη Μιχαήλ (ΑΜ 704058), κλάδου ΠΕ06, ο οποίος μετατέθηκε από την περιοχή της Ηλείας στην περιοχή του Πειραιά Α΄, διότι δεν έχει υπηρετήσει, όπως απαιτείται, ένα (1) έτος μέχρι 31-8-2018, στην περιοχή διορισμού του, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ΠΔ 50/1996(Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94).

Β. Συμπληρώνουμε την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, και μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑ ΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΘΕΣΗΣ

1. Οικονομοπούλου Αναστασία, 614259, ΠΕ70, Περιοχή οργανικής Αιτωλοακαρνανίας, Περιοχή Μετάθεσης Αχαΐας, Μόρια 67,46.

2. Ασλανίδου Αναστασία, 704045, ΠΕ06, Περιοχή οργανικής Ευβοίας, Περιοχή Μετάθεσης Πειραιά Α΄, Μόρια 14,56

Γ. Διορθώνουμε την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στις μονάδες μετάθεσης των κάτωθι εκπαιδευτικών για τους λόγους, που αναφέρονται κατά περίπτωση, με κάθε συνέπεια που αυτό συνεπάγεται για την τοποθέτηση τους στην περιοχή που μετατέθηκαν:

1) Γεωργιοπούλου Κωνσταντίνας (ΑΜ 590534), κλάδου ΠΕ60, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή της Αργολίδας στην περιοχή της Αθήνας Γ΄ από το εσφαλμένο 137,04 στο ορθό 133,03, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16, παρ. 7, περ. α & β του Π.Δ.50/1996 (Α΄ 45), για να λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο μοριοδότηση.

2) Δαγρέ Βαρβάρα- Μαρία (ΑΜ 702179), κλάδου ΠΕ70, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή Δωδεκανήσου στην περιοχή Ευβοίας από το εσφαλμένο 112,61 στο ορθό 130,61, διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 4283/2014 (Α΄ 189), περί διπλασιασμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης (ΜΣΔ).

3) Δημοπούλου Σπυριδούλα- Μαρία (ΑΜ 704252), κλάδου ΠΕ06, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή της Δυτικής Αττικής στην περιοχή του Πειραιά από το εσφαλμένο 41,42 στο ορθό 40,75, διότι, ως αφετηρία υπολογισμού των Μ.Σ.Δ. των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν υπηρεσία πριν από την έναρξη του σχολικού έτους λαμβάνεται η 1η Σεπτεμβρίου του έτους διορισμού.

4) Λυκούδη Αρχόντως (ΑΜ 701725), κλάδου ΠΕ70, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή της Ζακύνθου στην περιοχή Αχαΐας, από το εσφαλμένο 77, 51 στο ορθό 77,8, λόγω διόρθωσης των μονάδων συνθηκών διαβίωσης (ΜΣΔ), για το χρονικό διάστημα από 10-05-2017 έως 31-08-2017 από κατηγορία Β΄ σε κατηγορία Γ΄, μετά από τη λήξη της άδειας ανατροφής .

5) Κρανίτη Μαρίας (ΑΜ 598765), κλάδου ΠΕ70, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή Ηλείας στην περιοχή Αχαΐας, από το εσφαλμένο 105,41 στο ορθό 101,41, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16, παρ. 5 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄45), για να λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο μοριοδότηση.

6) Οικονομάκη Σοφίας (ΑΜ 703630), κλάδου ΠΕ60, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή Χανιών στην περιοχή Ρεθύμνου, από το εσφαλμένο 64,29 στο ορθό 56,29, διότι οι μονάδες μετάθεσης για συνολική υπηρεσία, όπως και οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης υπολογίζονται μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις.

7) Παπαλαζαρίδου Σοφίας- Ελπίδας (ΑΜ 586841), κλάδου ΠΕ60, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή της Λακωνίας στην περιοχή της Αθήνας Γ΄, από το εσφαλμένο 145,16 στο ορθό 141,16, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 , παρ. 7,περ. α΄ και β΄ του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), για να λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο μοριοδότηση.

8) Παπαθανασίου Παναγιώτη (ΑΜ 554446), κλάδου ΠΕ70, ο οποίος μετατέθηκε από την περιοχή της Πιερίας στην περιοχή της Αχαΐας, από το εσφαλμένο 153,32 στο ορθό 145,32, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16, παρ. 7, περ. α & β του Π.Δ.50/1996 (Α΄ 45), για να λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο μοριοδότηση.

9) Τζιαμάλη Ελισάβετ (ΑΜ 615791), κλάδου ΠΕ06, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή της Εύβοιας στην περιοχή του Πειραιά Α΄, από το εσφαλμένο 60,87 στο ορθό 61,35, διότι όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αίτησή τους για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους , λαμβάνουν ως μονάδες συνθηκών διαβίωσης, τις μονάδες της οργανικής θέσης τους, εφόσον αυτές είναι περισσότερες από εκείνες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα διάθεσης.

10) Τζιμόπουλου Γεωργίου (ΑΜ 617597), κλάδου ΠΕ70, ο οποίος μετατέθηκε από την περιοχή της Ανατολικής Αττικής Α΄ στην περιοχή της Μαγνησίας Β΄, από το εσφαλμένο 64,71 στο ορθό 68,71, διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 , παρ. 7,περ. α΄ και β΄ του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), για να λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο μοριοδότηση.
Δ. Διορθώνουμε την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στις μονάδες μετάθεσης της Βλέτσα Ευαγγελίας (ΑΜ 614387), κλάδου ΠΕ70, από το εσφαλμένο 108,43 στο ορθό 73,64, μετά από την αφαίρεση 34,79 μονάδων για συνολικό χρόνο υπηρεσίας που, εκ παραδρομής, έλαβε, για προϋπηρεσία που δεν μοριοδοτείται ως εκπαιδευτική και τροποποιούμε την περιοχή μετάθεσης της από την περιοχή της Πρέβεζας στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας με συνολικό αριθμό μονάδων 73,64 (η βάση της περιοχής είναι 63,07).

Οι Διευθυντές των περιοχών, στις οποίες μετατέθηκαν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.
Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Κατεβάστε την απόφαση σε μορφή pdf