Αναλυτικό Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Μαθητών 2018-19 (download)

0
2973

Κατεβάστε ελεύθερα το μηνιαίο παρουσιολόγιο μαθητών για τη σχολική χρονιά 2018-19. Κάντε κλικ σε κάθε μήνα και κατεβάστε τον.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 2018-19

1. Σεπτέμβριος 2018

2. Οκτώβριος 2018

3. Νοέμβριος 2018

4. Δεκέμβριος 2018

5. Ιανουάριος 2019

6. Φεβρουάριος 2019

7. Μάρτιος 2019

8. Απρίλιος 2019

9. Μαιος 2019

10. Ιούνιος 2019

SEASONAL ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Ένα συγκεντρωτικό έγγραφο για όλους τους μήνες- Το φωτοτυπούμε επί 10 και συμπληρώνουμε τους μήνες. Το παραθέτουμε και σε αρχείο word για να γράψουμε απευθείας τα ονόματα των μαθητών μας)

Για όλη τη χρονιά-Seasonal- PDF

Για όλη τη χρονιά-Seasonal- WORD