Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

0
835

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2018-2019.

Όλα τα ονόματα:

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων σε pdf