Αφίσες με τα δίψηφα σύμφωνα (“μπ”, “ντ” κτλ)

0
1242
Στην Α’ δημοτικού μετά την ενσυνείδητη επεξεργασία των γραμμάτων, συνεχίζουμε με τα δίψηφα. Τα δίψηφα σύμφωνα είναι δύο σύμφωνα μαζί, που όμως προφέρονται σαν ένας φθόγγος.
Πιο συγκεκριμένα, είναι τα παρακάτω: μπ, ντ, τσ, τζ, γκ και γγ. Για τη διδασκαλία τους προτείνεται να αναρτηθούν σχετικές αφίσες στην τάξη, ώστε να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τα παιδιά.
Οι αφίσες περιέχουν λέξεις που ξεκινούν ή περιέχουν τα δίψηφα σύμφωνα, καθώς και αντίστοιχες εικόνες. Τα δίψηφα είναι σε κόκκινο χρώμα, προκειμένου να ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη λέξη και να γίνονται γρήγορα αντιληπτά από τα παιδιά.
Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.