Αφίσες με τα μέρη του λόγου

0
974

Η διδασκαλία της γραμματικής στο δημοτικό βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση. Η συγκεκριμένη προσέγγιση στοχεύει στην επίτευξη της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας. Επομένως, τα γραμματικά φαινόμενα κατακτώνται μέσα από την εξέλιξη διαφόρων δραστηριοτήτων, που προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

Για παράδειγμα, γράψτε σε ισάριθμα καρτελάκια τα μέρη του λόγου (π.χ. ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο κλπ.) και βάλτε τα σε ένα κουτί. Ζητήστε από τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο. Δώστε το κουτί στο πρώτο παιδί και πείτε του να διαλέξει στην τύχη ένα καρτελάκι, να το διαβάσει μεγαλόφωνα και να πει μια λέξη που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Κατόπιν, δίνει το κουτί στο επόμενο παιδί και ούτω καθεξής.

Επίσης, μπορείτε να γράψετε στον πίνακα τα μέρη του λόγου με τα οποία θέλετε να εργαστείτε και από δίπλα να γράψετε ένα χρώμα, π.χ. ρήμα – κόκκινο, ουσιαστικό – πράσινο κλπ. Εναλλακτικά, χρησιμοποιείτε τα χρώματα στα οποία έχουν εκτυπωθεί οι αφίσες. Ορίζετε μία ή περισσότερες παραγράφους και ζητάτε από τα παιδιά να χρωματίσουν τις λέξεις ανάλογα. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ζευγάρια.

Στο αρχείο θα βρείτε τις αφίσες με τα μέρη του λόγου σε ασπρόμαυρη μορφή. Μπορείτε να τις εκτυπώσετε σε χρωματιστά χαρτιά Α4 και να τις τοποθετήσετε στον τοίχο της τάξης σας, προκειμένου να λειτουργήσουν ως πίνακας αναφοράς.

Κατεβάστε το εδώ