Αφίσες με τα σημεία στίξης

0
1589
Η διδασκαλία των σημείων στίξης στην Α’ δημοτικού ξεκινάει από τα πιο βασικά, όπως είναι το κόμμα, η τελεία, το ερωτηματικό και το θαυμαστικό. Τα υπόλοιπα σημεία διδάσκονται στις επόμενες τάξεις.
Μπορείτε να κάνετε σταδιακή επιλογή των σημείων στίξης που θέλετε να αναρτήσετε στην αίθουσα, βάσει της διδακτέας ύλης. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα τοποθετήσετε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς.
Κατεβάστε το αρχείο εδώ.