Αφίσες με τα χρώματα (μολυβάκια)

0
779
Στο νηπιαγωγείο και στην Α’ δημοτικού μία από τις θεματικές που επιλέγονται να αναρτηθούν στον τοίχο της τάξης είναι τα χρώματα. Οι αφίσες με αυτά βοηθούν τα παιδιά στην αναγνώρισή τους.
Για την εκμάθηση του θεματικού λεξιλογίου σχετικά με τα χρώματα, υπάρχουν διάφορες παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως το χρώμα της μάγισσας. Ορίζουμε ποιο είναι το παιδί που θα έχει τον ρόλο της μάγισσας. Το παιδί αυτό τότε επιλέγει ένα χρώμα λέγοντας: Το χρώμα της μάγισσας είναι π.χ. το πορτοκαλί. Τα υπόλοιπα παιδιά χρειάζεται να βρουν ένα αντικείμενο με το χρώμα αυτό και να το αγγίξουν. Αν το αγγίξουν, η μάγισσα δεν μπορεί να τα πιάσει. Αν κάποιο παιδί δεν προλάβει να το αγγίξει και η μάγισσα το πιάσει, τότε είναι αυτό που θα πάρει τον ρόλο της μάγισσας.
Αντί να ονομάσει το χρώμα, μπορεί να δείξει ένα από τα ασπρόμαυρα μολυβάκια (σελ. 10-15 του αρχείου). Με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά θα χρειαστεί να διαβάσουν το χρώμα που αναγράφεται.
Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.