Βρίσκουμε το μεγαλύτερο και το μικρότερο στην εκατοντάδα

0
611
Το να μάθουν τα παιδιά πώς να διαχειρίζονται τους αριθμούς μέσα στην εκατοντάδα είναι μια δεξιότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί με διάφορους τρόπους. Εμείς χρησιμοποιούμε το παραθυράκι σε σχήμα σταυρού. Με το παραθυράκι αυτό τα παιδιά μαθαίνουν να βρίσκουν τους αριθμούς που είναι κατά μία μονάδα ή δεκάδα μεγαλύτεροι ή μικρότεροι από τον αριθμό που βρίσκεται στο κέντρο. Εκτυπώνουμε τα παραθυράκια σε χαρτόνι και τα κόβουμε προσεκτικά ώστε να δημιουργήσουμε ένα κενό στο σημείο όπου βρίσκεται το Χ. Επίσης, κόβουμε αριστερά και δεξιά κάθε παραθυρόφυλλου ώστε να μπορούν να σηκώνονται.Στο αρχείο θα βρείτε δύο παράθυρα διαθέσιμα: το ένα αφορά τους αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι κατά μία μονάδα ή δεκάδα και το άλλο αφορά τους αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι κατά μία μονάδα μόνο. Το δεύτερο παραθυράκι το χρησιμοποιούμε σε παιδιά μικρότερης ηλικίας ή σε παιδιά που δυσκολεύονται με τη διαχείριση των δεκάδων. Εκτύπωσα τα παραθυράκια σε χαρτόνι απλά και δεν τα πλαστικοποίησα, για να μην ανοίξει η πλαστικοποίηση από τη χρήση.
Επίσης, καθημερινά σχεδιάζουμε ένα σταυρουδάκι σε κάθε σελίδα των βιβλίων (γλώσσας και μαθηματικών) καθώς προχωράμε στην ύλη. Βάζουμε στο κέντρο του το νούμερο της σελίδας και ψάχνουμε να βρούμε τους αριθμούς που βρίσκονται αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω. Επομένως τα παιδιά κάνουν συνεχή επανάληψη στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για να βρούμε τους αριθμούς που είναι κατά μία μονάδα ή δεκάδα μεγαλύτεροι ή μικρότεροι από έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.