Γράψε το όνομά σου στη Γραμμική Β’, τα Βυζαντινά, στην αρχαϊκή

0
2201

Με μια ιδιαιτέρως πρωτότυπη εφαρμογή που φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γράψουν το όνομά τους όπως το έγραφαν οι άνθρωποι σε αρκετά παλαιότερες περιόδους.

Η εφαρμογή ονομάζεται “Γράψε όπως έγραφαν σε άλλες εποχές” και έχετε όλοι την ευκαιρία, μικροί και μεγάλοι, να εντοπίσετε το όνομά σας και να δείτε πώς γραφόταν στην Γραμμική Β′ (μυκηναϊκή), την αρχαϊκή, την κλασική, την πρωτοβυζαντινή και τη βυζαντινή γραφή, αλλά και να το εκτυπώσετε.

Είναι προφανές ότι η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήδη από το νηπιαγωγείο και κυρίως από τους μαθητές του δημοτικού που διδάσκονται και ιστορικά γεγονότα των συγκεκριμένων περιόδων.

Κάναμε και μικρές δοκιμές:

Επισκεφτείτε την εφαρμογή