Γραμματισμός και Μαθηματικά με τον W. Kandinsky

0
2076

Γράφει η Μαρία Ντούνη

Σε προηγούμενη διδασκαλία μας, με αφορμή έργα του Mondrian, είχαμε μιλήσει στα παιδιά για το τετράγωνο, το ορθογώνιο παραλληλόγραμο και τα μεγέθη (μικρό – μεγάλο). Στη συνέχεια θελήσαμε να τους ξεναγήσουμε στο κόσμο και των υπόλοιπων γεωμετρικών σχημάτων καθώς και να γνωρίσουν έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και έναν από τους πρωτοπόρους της αποκαλούμενης αφηρημένης τέχνης, Wassily Kandinsky. Αρχικά έλαβε χώρα μία συζήτηση για το ζωγράφο και είδαμε ενδεικτικά έργα όλης της πορείας του. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στη περίοδο 1922-1933 (Bahaus). Οι πίνακες του, εκείνης της περιόδου, διακρίνονται από μία αυστηρότητα και εμφανή γεωμετρικά στοιχεία. Έπειτα παρουσιάσαμε μία σειρά από έργα του στα παιδιά και στο τέλος, το έργο του Decisive Pink (1932) το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στη δραστηριότητά μας.
Μετά από μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, εντοπίσαμε το παρακάτω φύλλο εργασίας, στο οποίο προσθέσαμε κάποια στοιχεία ώστε να δουλέψουμε και τη γλώσσα-γραμματισμό (πίνακα αναφοράς χρώμα-σχήμα, βλπ φωτογραφία). Τα παιδιά είχαν λοιπόν ένα πίνακα αναφοράς με σχήματα και χρώματα με βάση τον οποίο συμπλήρωσαν τον ατομικό τους πίνακα του Wassily Kandinsky

Υλικά:
1. Πίνακες του ζωγράφου
2. Φύλλα εργασίας
3. Πίνακας Αναφοράς
4. Τέμπερες
5. Ξυλομπογές

Στόχοι διδασκαλίας – δραστηριότητας:
• Να διακρίνουν τα παιδιά την ομορφιά στα έργα τέχνης με τα οποία έρχονται σε επαφή
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και την επιθυμία να συμμετέχουν στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες
• Να μπορούν να παρατηρήσουν και να περιγράψουν ένα έργο
• Να καλλιεργείται η αισθητική τους αντίληψη
• Να γνωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα
• Να αναγνωρίσουν τα χρώματα
• Να “διαβάσουν” το χρώμα κάτω από το σχήμα και να απευθυνθούν στο πίνακα με τα χρώματα και να βρούν σε πιο αντιστοιχεί το όνομα (άσκηση γραμματισμού)

kandinsky3 kandinsky4