Όλη η διαδικασία και οι ημερομηνίες για τους αναπληρωτές: πίνακες, δηλώσεις περιοχών, ενστάσεις, ανακοίνωση διορισμών

0
2071

Πόσοι αναπληρωτές έκαναν αίτηση για την σχολική χρονιά 2018-19 στον ΟΠΣΥΔ; Σύμφωνα με το υπουργείο λίγο περισσότερο από 100.000

Πόσοι αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας θα προσληφθούν το νέο σχολικό έτος;
Περίπου 25.000, δηλαδή 1 στους 4 θα προσληφθεί.

Που οφείλεται ο μεγάλος αριθμός αναπληρωτών τη στιγμή που κάθε χρόνο διαβάζουμε για μείωση των προσλήψεων και του αριθμού τους;
Περισσότερες προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και απορρόφηση περισσότερων εκπαιδευτικών στις τάξεις υποδοχής. Αύξηση προσωπικού στις νέες δομές των ΚΕΔΔΥ. Μηδενικοί διορισμοί έναντι αρκετών συνταξιοδοτήσεων και το 2017. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ανεβάζουν τον αριθμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Πότε θα δημοσιευθούν οι προσωρινοί πίνακες των αναπληρωτών;
Οι ενδιαφερόμενοι, με βάση και τους περσινούς χρόνους, αναμένεται (εκτίμηση πηγής) να δουν τους πίνακες 30ης Μαίου και 6ης Ιουνίου.

Μετά την ανάρτηση των πινάκων, τι γίνεται;
Μετά τους πίνακες ακολουθούν οι ενστάσεις των αναπληρωτών για περίπου 5 ημέρες.

Μετά τις ενστάσεις;
Αφού ελεγχθούν οι αιτήσεις, καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανά κλάδο/ειδικότητα.

Οι πίνακες χωρίζονται:

α) σε προσωρινούς Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π

β) σε προσωρινούς Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π..

Νέος γύρος ενστάσεων
Μετά την ανάρτηση των πινάκων, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να καταθέσουν τις όποιες ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ: www.asep.gr, πάλι με περιθώριο περίπου 5 ημερών.

Ανακοίνωση Τελικών Πίνακων αναπληρωτών
Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το συμβούλιο του ΑΣΕΠ, αναρτώνται οι τελικοί πίνακες.

Δηλώσεις περιοχών
Εκτίμηση: Τετάρτη 23-Δευτέρα 28 Αυγούστου (πέρσι κλήθηκαν 25-31 Αυγούστου). Μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, οι αναπληρωτές θα κληθούν να δηλώσουν περιοχές.

Ανανοίνωση ονομάτων προσληφθέντων και περιοχών
Κατά πάσα πιθανότητα: Δευτέρα 3- Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

Παρουσίαση προσληφθέντων στις Διευθύνσεις και δήλωση σχολείων
Κατά πάσα πιθανότητα: Τρίτη 4- Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση σχολείων προσληφθέντων
Κατά πάσα πιθανότητα: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου

Αγιασμός
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου. Το μεγαλύτερο μέρος των αναπληρωτών κατάπως φαίνεται θα βρίσκεται στις θέσεις τους.