«Εγώ είμαι…»: κινητικά παιχνίδια

0
10233

«Εγώ είμαι…» – Κίνηση-Έκφραση-Παιχνίδι

Συμπράττουν, γράφουν και προτείνουν οι:
Ανέζα Κολόμβου – Γιούλη Πανακάκη

Παιχνίδια μίμησης, σε ομάδες
1) Στα παιδιά αρέσει η μίμηση και διασκεδάζουν πολύ με μιμητικά παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι κι ο καθρέφτης. Τα παιδιά επιλέγουν τα ζευγάρια τους και στέκονται ο ένας απέναντι από τον άλλο. Το παιδί εκτελεί διάφορες αυθόρμητες κινήσεις και το παιδί-καθρέφτης καλείται να τις μιμηθεί. Στην εντολή «αλλαγή» ή στο χτύπημα του ταμπουρίνου οι ρόλοι αλλάζουν. Μια παραλλαγή του παιχνιδιού είναι να γίνει σε μεγαλύτερες ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση η κάθε ομάδα αποτελείται απο ένα «παιδί» και περισσότερους καθρέφτες. Το παιχνίδι μπορεί να δυσκολέψει ζητώντας από τα παιδιά καθρέφτες να κάνουν τις αντίθετες κινήσεις (παραμορφωτικός καθρέφτης).

2) Ένα παιδί αποφασίζει να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι και το παρουσιάζει με παντομίμα. Τα υπόλοιπα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες και όποια το βρει πρώτη κερδίζει.

Παιχνίδι αισθήσεων, εμπιστοσύνης
3) Ένα από τα παραδοσιακά μας παιχνίδια, η τυφλόμυγα, μπορεί να ενταχθεί στο θέμα. Η «τυφλόμυγα» πρέπει να αναγνωρίσει με την αφή και με ερωτήσεις  ποιο είναι το παιδί που κρατάει.

egoeimai2