«Εγώ είμαι…»: παίζοντας με τα ονόματά μας (γλώσσα, μαθηματικά, δεξιότητες)

0
2473

«Εγώ είμαι…» – Γλώσσα, Μαθηματικά, Δεξιότητες

 Συμπράττουν, γράφουν και προτείνουν οι:
Ανέζα Κολόμβου – Γιούλη Πανακάκη

Παίζουμε με τα ονόματα
α)Σύγκριση ονομάτων – Τρόποι επίλυσης προβλημάτων
Συγκρίνουμε τα ονόματά μας και βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά που «μοιάζουν», που είναι παρόμοια. Πώς θα ξεχωρίσουμε το όνομά μας;

Ζητάμε από τα παιδιά να προτείνουν τρόπους επίλυσης του προβλήματος. Επισημαίνουμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα παρόμοια ονόματα.

  • Ποια είναι τα μεγαλύτερα και ποια τα μικρότερα; Συγκρίνουμε τα ονόματα και τα χωρίζουμε σε μεγάλα, μεσαία και μικρά.
  • Ποια αρχίζουν από το ίδιο γράμμα; Ομαδοποιούμε τα ονόματα με βάση ένα κριτήριο: το αρχικό γράμμα.

onomata2

β) Απαρίθμηση γραμμάτων-πίνακας μονής εισόδου
Τα παιδιά απαριθμούν τα γράμματα από τα οποία αποτελείται το όνομά τους και τοποθετούν δίπλα καρτελάκι με τον αντίστοιχο αριθμό.

Στη συνέχεια συμπληρώνουν πίνακα μονής εισόδου, ο οποίος μπορεί να πάρει δύο διαφορετικές μορφές: δίπλα από τα ονόματα τους που έχουν γραφτεί σε στήλη γράφουν τον αριθμό των γραμμάτων τους ή κάτω από τον σωστό αριθμό γράφουν το όνομά τους. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε εδώ τέτοιους πίνακες.

Πίνακες μονής εισόδου
(πατήστε για download)

γ) Σύνθεση ονόματος-κολάζ
Τα παιδιά συνθέτουν το όνομά τους. Παίρνουν ένα φύλλο Α4 όπου υπάρχουν ανακατεμένα όλα τα γράμματα της αλφαβήτας, τα περισσότερα πάνω από δύο φορές, καθώς σε αρκετά ονόματα κάποια γράμματα επαναλαμβάνονται. Τα παιδιά, χρησιμοποιώντας την κινητή τους καρτέλα, καλούνται να βρουν και να κόψουν τα γράμματα που υπάρχουν στο όνομά τους. Στη συνέχεια τα  κολλούν στη σωστή σειρά. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερο τη δεξιότητα των παιδιών στην χρήση του ψαλιδιού δίνουμε το φύλλο με το πλέγμα ώστε να κόψουν πάνω στις γραμμές.

onoma2

Κατεβάστε το φύλλο εργασίας  Σύνθεση ονόματος, φύλλο εργασίας.