Η Ακροστιχίδα των Χριστουγέννων!

0
1110

Γράφει η Βάσω Φραγγέτη

Η Ακροστιχίδα των Χριστουγέννων!
Σε λίγες ημέρες έρχονται τα Χριστούγεννα, η πιο αγαπημένη γιορτή των παιδιών… Μπορούμε να παίξουμε λοιπόν το παρακάτω παιχνίδι, είτε ως αφόρμηση έναρξης του θέματος, είτε στο τέλος του Δεκέμβρη λίγο πριν κλείσει το σχολείο.

Στη μεν πρώτη περίπτωση είναι ένας απλός και διασκεδαστικός τρόπος για να καταλάβουμε τι γνώσεις κι εμπειρίες έχουν τα παιδιά για τα Χριστούγεννα και να προχωρήσουμε στον ανάλογο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στην δε δεύτερη, για να κάνουμε μια ανατροφοδότηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν.
Επιπροσθέτως, συνδυάζονται οι αριθμοί 1-12 (πρώτη επαφή ή αναγνώρισή τους) και τα γράμματα των λέξεων (ανάγνωση και γραφή).

Πώς παίζεται
Εκτυπώνουμε τα αινίγματα, γράφουμε πίσω τον αριθμό στον οποίο αντιστοιχεί και πλαστικοποιούμε. Έτσι, έχουμε 12 κάρτες-αινίγματα στα οποία θα απαντούν τα παιδιά.
Εκτυπώνουμε και το ταμπλό και, αν θέλουμε, πλαστικοποιούμε.
• Το κάθε παιδί ή ομάδα παιδιών παίρνει μία κάρτα με όποιον αριθμό θέλει. Διαβάζουμε την ερώτηση και, εφόσον απαντήσουν σωστά, βρίσκουν σε ποιον αριθμό θα γράψουν την απάντηση κοιτώντας και συγκρίνοντας με ποιον αριθμό μοιάζει αυτός που έχει η κάρτα τους.
• Γράφουν, εάν μπορούν, κοιτάζοντας τα γράμματα της απάντησης. Αλλιώς, γράφουμε εμείς.
• Όποιο παιδί ή ομάδα απαντήσει σωστά, είναι νικητής. Μπορείτε να ορίσετε από κοινού ποια θα είναι τα βραβεία…

Ακροστιχίδα Χριστουγέννων

Καλή διασκέδαση!