Η καθρεπτική γραφή γραμμάτων και αριθμών

0
2597
Καθρεπτική (ή κατοπτρική) γραφή έχουμε όταν τα γράμματα ή οι αριθμοί παρουσιάζουν κατεύθυνση αντίθετη από τη συμβατική. Οφείλεται σε ελλείμματα στην οπτική αντίληψη και στον οπτικο-κινητικό συντονισμό.Τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν ιδιαίτερα από ένα οπτικό βοήθημα που να δείχνει τη συμβατική κατεύθυνση γραμμάτων και αριθμών με έναν τρόπο διαφορετικό. Στα γράμματα και στους αριθμούς δηλαδή υπάρχουν ματάκια για να κοιτάζουν τον ήλιο. Τοποθετούμε λοιπόν τα γράμματα και τους αριθμούς εκατέρωθεν του ήλιου και προτείνουμε στα παιδιά να προσέξουν προς τα πού κοιτάει αυτό που τους δυσκολεύει κάθε φορά.
Για να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ του γράμματος έψιλον και του αριθμού τρία, θα δείτε ότι κάτω από το πρώτο υπάρχει ένα αλφαβητάριο, ενώ κάτω από το δεύτερο ένα αριθμητήριο.
Αν παρατηρήσετε, δεν υπάρχουν όλα τα γράμματα και οι αριθμοί στο αρχείο, παρά μόνο αυτά που είναι πιο πιθανόν να δυσκολέψουν τα παιδιά.
Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.