Κάρτες επιβράβευσης μαθητών με διάτρηση

0
943
Στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού μια συνήθης πρακτική για την ενδυνάμωση της θετικής συμπεριφοράς είναι η παροχή ενισχυτών. Η πρακτική αυτή ανήκει στη συμπεριφοριστική θεωρία και πιο συγκεκριμένα στη συντελεστική μάθηση.
Ένα από τα είδη ενισχυτών είναι οι αμοιβές (tokens). Ο εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών (token economy), μπορεί να επιτύχει την τροποποίηση της συμπεριφοράς στο σχολείο. Οι αμοιβές αυτές συνιστούν συμβολικά αντικείμενα (π.χ. πόντοι, αυτοκόλλητα), που δίνονται στους μαθητές που εκδηλώνουν θετική συμπεριφορά, προκειμένου αργότερα να τα ανταλλάξουν με προνόμια, αντικείμενα ή δραστηριότητες.

Μπορείτε να βρείτε τη συνέχεια και το αρχείο προς εκτύπωση εδώ.