Καρτέλα με την αλφαβήτα για το θρανίο

0
1618
Η καρτέλα με τη αλφαβήτα για το θρανίο είναι ένα σημαντικό οπτικό βοήθημα για τα παιδιά που μαθαίνουν πρώτη ανάγνωση και γραφή. Η άμεση επαφή που μπορούν να έχουν λόγω του ότι βρίσκονται στο θρανίο, τους δίνει τη δυνατότητα να ανατρέχουν σε αυτήν όποτε χρειαστεί.
Πέρα από την Α’ τάξη, η καρτέλα με την αλφαβήτα μπορεί να τοποθετηθεί στο θρανίο των μαθητών που συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυσκολίες. λόγω διαφορετικής μητρικής γλώσσας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Οι τάξεις απέχουν πολύ από το να χαρακτηρίζονται αμιγείς αναφορικά με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Παρόλα αυτά, η μάθηση σε πολυπολιτισμικές τάξεις μικτής ικανότητας μπορεί να είναι αποτελεσματική, μέσω της εφαρμογής πρακτικών όπως είναι η συγκεκριμένη.
Εκτυπώνουμε τις καρτέλες, τις κόβουμε περιμετρικά, τις πλαστικοποιούμε και τις κόβουμε ξανά, αφήνοντας αρκετό περιθώριο, γιατί αλλιώς θα χαλάσουν από τη συχνή χρήση. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.