Με κεφαλαία ή πεζά, μεγάλα ή μικρά γράμματα στο νηπιαγωγείο;

0
422

Τα κεφαλαία προτιμώνται λόγω ευκολίας:

Σχεδιάζονται ευκολότερα (το ίδιο είναι το Δ με το δ ή το Γ με το γ;)

Ως πιο εύκολα είναι και πιο αφομοιώσιμα και άρα πιο προσιτά στα παιδιά.

Το αρχικό του ονόματος των παιδιών το οποίο μαθαίνουν όλα πρώτο είναι με κεφαλαίο.

Όμως, η κεφαλαιογράμματη γραφή δεν θα έχει καμία εφαρμογή στα κείμενα που θα βλέπουν τα παιδιά ή θα διαβάσουν λίγο αργότερα. Κανένα βιβλίο, καμία ιστορία, κανένα κείμενο δε θα είναι με κεφαλαία, τα οποία θα περιοριστούν στο αρχικό λέξεων και προτάσεων.

Ως εκ τούτου, οφείλουν οι γονείς και κυρίως οι νηπιαγωγοί να μην υποτιμούν ποτέ τα πεζά γράμματα, κυρίως αφού ήδη τα παιδιά έχουν λάβει μια πρώτη γνωριμία με τα κεφαλαία. Η κεφαλαιογράμματη γραφή είναι πλέον γραφή έμφασης: ταμπέλες, επιγραφές κτλ.

Να και ένα τρίγραμμο καρτελάκι ώστε τα παιδιά να μάθουν μέχρι πού εκτείνεται το ύψος κάθε γράμματος.

Κατεβάστε 12 καρτελάκια μαζί και εκτυπώστε αντιστοίχως.

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΤΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ