Νέες ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών και Νηπιαγωγείων

0
1337

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Συγκεκριμένα από το σχολικό έτος 2018-2019:

-ιδρύονται 5 δημοτικά και 5 νηπιαγωγεία

-συγχωνεύονται 16 δημοτικά σε 8 και 52 νηπιαγωγεία σε 26.

-προάγονται 70 δημοτικά και 28 νηπιαγωγεία

-υποβιβάζονται 57 δημοτικά και 14 νηπιαγωγεία

-καταργούνται 12 δημοτικά και 15 νηπιαγωγεία

Δείτε όλο το ΦΕK με τα σχολεία αναλυτικά