Η Οπλισμένη Αφροδίτη, η θεά που κυριεύει έναν άντρα για να τον αναγεννήσει

0
995

Η Οπλισμένη Αφροδίτη.
Η θεά που κυριεύει τον άντρα για να τον αναγεννήσει.
Η θέα που δίνει ζωή. Η ζωοδότρα θεά. Η ερωτοδότρα θεά.
Γυναίκα.
Το πλάσμα που γεννά ή αναγεννά έναν άντρα.

Η Οπλισμένη Αφροδίτη από το Ασκληπιείο της αρχαίας Επιδαύρου. Άγαλμα από Παριανό μάρμαρο. Στο στήθος της είναι ζωσμένη η θήκη του σπαθιού που κρατούσε με το δεξί της χέρι, ελαφρά υψωμένο όπως διακρίνεται. Συνδέεται με την Αφροδίτη Μορφώ, θεά που φέρνει τον ύπνο, βασικό στοιχείο της ίασης στο ιερό του Ασκληπιού (Μορφώ. Μορφέας= γιος ή αδερφός του Ύπνου. Ύπνος=αδερφός του Θανάτου).

Η Οπλισμένη Αφροδίτη θα σε σκοτώσει για να σε αναγεννήσει. Θα σε μεταμορφώσει. Θα σε φέρει ξανά εν ζωή.

Ησιόδου Θεογονία, στίχοι 195 – 206.

τὴν δ᾽ Ἀφροδίτην
[ἀφρογενέα τε θεὰν καὶ ἐυστέφανον Κυθέρειαν]
κικλήσκουσι θεοί τε καὶ ἀνέρες, οὕνεκ᾽ ἐν ἀφρῷ
θρέφθη· ἀτὰρ Κυθέρειαν, ὅτι προσέκυρσε Κυθήροις·
Κυπρογενέα δ᾽, ὅτι γέντο περικλύστῳ ἐνὶ Κύπρῳ·
200 ἠδὲ φιλομμειδέα, ὅτι μηδέων ἐξεφαάνθη.
τῇ δ᾽ Ἔρος ὡμάρτησε καὶ Ἵμερος ἔσπετο καλὸς
γεινομένῃ τὰ πρῶτα θεῶν τ᾽ ἐς φῦλον ἰούσῃ·
ταύτην δ᾽ ἐξ ἀρχῆς τιμὴν ἔχει ἠδὲ λέλογχε
μοῖραν ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι,
205 παρθενίους τ᾽ ὀάρους μειδήματά τ᾽ ἐξαπάτας τε
τέρψίν τε γλυκερὴν φιλότητά τε μειλιχίην τε.

Αφροδίτη αυτήν
[και αφρογέννητη θεά και Κυθέρεια καλοστεφανωμένη]
την ονομάζουν οι θεοί και οι άνθρωποι, γιατί μες στον αφρό
μεγάλωσε. Μα και Κυθέρεια, γιατί προσέγγισε τα Κύθηρα.
Και Κυπρογέννητη, γιατί γεννήθηκε στην Κύπρο που από γύρω τα νερά τη ζώνουν.
200Και φιλομειδή, γιατί απ᾽ τα αιδοία αναφάνηκε.
Αυτήν, μόλις γεννήθηκε κι ανέβαινε προς των θεών το γένος,
την συνόδεψε ο Έρωτας και ο ωραίος Ίμερος την ακολούθησε.
Και τούτο το αξίωμα έχει απαρχής και τούτο το μερίδιο
έλαχε ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους:
παρθενικά αγκαλιάσματα, χαμόγελα, απάτες,
τέρψη γλυκιά, μειλίχια αγάπη.

(Εισαγωγή, μετάφραση: Σταύρου Γκιργκένη, Εκδόσεις Ζήτρος 2001)