Οριζόντιο ραβδόγραμμα καταγραφής καιρικών φαινομένων

0
640

Κατεβάστε το ραβδόγραμμα καταγραφής καιρικών φαινομένων. Στο τέλος κάθε μήνα παρατηρήστε ποια μπάρα φτάνει πιο μακριά και πόσο διαφέρουν οι μπάρες μεταξύ τους.

Οριζόντιο ραβδόγραμμα καταγραφής καιρικών φαινομένων (download)