Ο πίνακας της εκατοντάδας σε μεγάλη αφίσα

0
785
Ο πίνακας της εκατοντάδας αναρτημένος στην τάξη είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για το δημοτικό και όχι μόνο για τις πρώτες τάξεις. Με τη βοήθειά του τα παιδιά μαθαίνουν, αναγνωρίζουν και διαβάζουν τους αριθμούς από το 1 έως το 100.
Δείτε αρκετές ιδέες για το πώς να αξιοποιήσετε τον πίνακα της εκατοντάδας εδώ.
Εκτυπώστε το αρχείο από εδώ καλύτερα στην έγχρωμη μορφή του, καθώς σε αυτήν υπάρχει χρωματική εναλλαγή στον αριθμό των δεκάδων, κάτι το οποίο διευκολύνει τα παιδιά στη μετάβαση.
Συναρμολογήστε τις σελίδες έτσι ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται ως εξής: