Ο τροχός των συλλαβών

0
1357

Η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση συλλαβών αποτελεί τη βάση για τη μετέπειτα κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των λέξεων. Με τον τροχό των συλλαβών οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στην ανάλυση και τη σύνθεση των δομικών στοιχείων μιας συλλαβής.

Εκτυπώνουμε σε χρωματιστά χαρτιά τους δύο κύκλους (σελίδες 2 και 3) και τους κόβουμε περιμετρικά. Στη συνέχεια, τοποθετούμε τον μικρό κύκλο επάνω στον μεγάλο. Αφού τους τρυπήσουμε, τους ενώνουμε στο κέντρο τους με ένα διπλόκαρφο. Τα παιδιά τούς περιστρέφουν προκειμένου να συνθέσουν συλλαβές. Χρησιμοποιούμε τον κύκλο της σελίδας 6 που δίνεται για να απομονώσουμε τα ζευγάρια από τα υπόλοιπα γράμματα. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κύκλο της σελίδας 7, ώστε να είναι πιο εύκολο για τα παιδιά να επικεντρώσουν την προσοχή τους μόνο σε μία συλλαβή κάθε φορά, χωρίς να τους αποσπά την προσοχή τα όσα γράφει ο κύκλος της σελίδας 6.

Οι σελίδες 2 και 3 αφορούν τη σύνθεση συλλαβών τύπου σύμφωνο-φωνήεν. Για να φτιάξετε τον τροχό για τη σύνθεση συλλαβών τύπου φωνήεν-σύμφωνο, εκτυπώνετε τις σελίδες 4 και 5. Συνήθως δίνουμε βάση μόνο στις συλλαβές τύπου ΣΦ. Όμως η φωνημική αντιστροφή αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες για την καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας.

Εκτυπώνουμε τον τροχό των συλλαβών σε μέγεθος Α3 για χρήση στην τάξη και σε μέγεθος Α4 για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Καλύτερα να πλαστικοποιήσετε τους κύκλους για μεγαλύτερη αντοχή.

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.