Προκήρυξη Θέσης για Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων από τον ΑΡΧΕΛΩΝ

0
388

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ – Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας αναζητά Υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με έδρα το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών (ΚΔΘΧ) του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα.

Γενικά Καθήκοντα

Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ στο ΚΔΘΧ, και όπου αλλού χρειαστεί σε συνεργασία με τη Δ/ντρια, τον Υπεύθυνο του ΚΔΘΧ και την Επιτροπή Περ/κής Αγωγής του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Βασικά καθήκοντα

Υλοποίηση ξεναγήσεων/παρουσιάσεων σε σχολικές ομάδες και επισκέπτες του ΚΔΘΧ

Προσέλκυση, οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντών παρουσιαστών

Διαχείριση και οργάνωση του εκπαιδευτικού δανειστικού υλικού του ΑΡΧΕΛΩΝ σε σχολικές μονάδες κ.ά. φορείς

Επιμέλεια παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας

Τήρηση αρχείου επισκέψεων και υπόλοιπων εκπαιδευτικών δράσεων

Εκπόνηση αναφορών του προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής

Επίσης:

Υποστήριξη του ΚΔΘΧ σε ειδικές εκδηλώσεις, επισκέψεις κ.ά.

Διαχείριση και οργάνωση «υλικού ενίσχυσης» του ΚΔΘΧ

Διοργάνωση ενημερωτικών εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς Α’/θμιας, Β’/θμιας Εκπαίδευσης

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση Παιδαγωγικής Σχολής ή Σχολής σχετικής με το Περιβάλλον

Ευχέρεια και άνεση στον προφορικό λόγο

Ικανότητες γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων

Άνεση στην επικοινωνία με ομάδες παιδιών ή ενηλίκων και δυνατότητα αυτοσχεδιασμού

Ικανότητα να θέτει προτεραιότητες και να τηρεί χρονοδιαγράμματα

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MSOFFICE

Δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Αττικής

Επιθυμητά προσόντα:

Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες

Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης

Εμπειρία στη διαχείριση απαιτήσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα

Επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή τουλάχιστον 3 ετών

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στην ηλεκ. διεύθυνση jobs@archelon.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα «Θέση Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων» τα εξής:

Πλήρες, πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα στον ΑΡΧΕΛΩΝ για τη συγκεκριμένη θέση

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 22 Ιουλίου 2019