Ερωτηματολόγιο συμμετοχής γονέων (download)

1
1181

Οι γονείς είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία μιας σχολικής μονάδας. Η αξιοποίηση τους και η ουσιαστική συμμετοχή τους σε γεγονότα και δρώμενα του σχολείου μας είναι αναγκαία. Οι γονείς πρέπει να είναι μαζί μας.
Ένα συνοπτικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται σε ένα μόλις λεπτό και μας δίνει το στίγμα κάθε γονιού ως προς τη συμμετοχή και τις βοήθειες που είναι σε θέση να παρέχει.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ